Profetie in de Bijbel

Profetie

Alle volken zullen God dienen in Jeruzalem

Psalm 102:16-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-01-2014 | gewijzigd: 05-06-2014
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: God, Jeruzalem, Sion, heidenvolken, volken

Samenvatting

De volken zullen ooit samenkomen in Jeruzalem en daar God dienen.

Bijbeltekst

16 De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen,
alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid,
17 wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd,
in Zijn heerlijkheid verschenen is,
18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten,
en hun gebed niet heeft veracht.

19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven.
20 Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien,
de HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken,

21 om het gekerm van de gevangenen te horen,
om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven,
22 zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion
en Zijn lof in Jeruzalem,
23 wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen,
en de koninkrijken, om de HEERE te dienen.

Uitleg

Dit is een gedeelte uit een psalm die geschreven is door iemand die het zwaar heeft. De schrijver put hoop uit het feit dat God voor altijd bestaat en op Zijn vastgestelde tijd over Sion (=Jeruzalem) zal ontfermen.

Als die stad is opgebouwd, zullen de heidenvolken de Naam van de HEERE vrezen, en alle koningen van de aarde Zijn heerlijkheid.

Voordat het zover is, moet er nog dit gebeuren:
- de HEERE Sion heeft opgebouwd,
- de HEERE is in Zijn heerlijkheid verschenen,
- de HEERE heeft het gebed van de allerarmsten verhoord.

De schrijver van de Psalm schrijft dat dit betrekking heeft om een volgende generatie. In de regels erna heeft hij het over een volk dat geschapen wordt en de HEERE zal loven. Mogelijk gaat het om het joodse volk dat na eeuwen verstrooiing en verdrukking weer terugkeert in Israël. Het volk zal de Naam van de HEERE vertellen in Sion. Daar zullen de volken samen komen en de HEERE dienen.

Vervuld: nee

Het lijkt dat deze psalm beschrijft wat er gebeurt na de terugkomst van Jezus in Jeruzalem. Alle volken zullen er samen komen om God te dienen.

Gerelateerde profetieën

Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede (Jes. 2:2-4)
De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem (Mi. 4:1-5)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)