Profetie in de Bijbel

Profetie

Christenen die hebben volgehouden gaan duizend jaar regeren

Openbaring 20:4-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-08-2014 | gewijzigd: 01-05-2017
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: duizendjarig rijk, martelaren, onthoofding

Samenvatting

De christenen die vastgehouden hebben aan hun geloof worden weer levend en gaan duizend jaar regeren met Jezus.

Bijbeltekst

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Uitleg

In het boek Openbaring wordt christenen herhaaldelijk opgeroepen hun geloof te bewaren, hoe zwaar ze het ook krijgen. In dit vers lezen we wat er voor deze volhouders in het verschiet ligt: ze zullen weer levend worden en duizend jaar regeren met Christus. Johannes noemt hier drie groepen christenen:
- mensen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God
- mensen die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden
- mensen die het merkteken niet hadden ontvangen
In veel moslimlanden werden (en worden) christenen onthoofd om hun geloof.

Een paar dingen vallen op:
- De mensen die opstaan zullen regeren priester zijn en regen als koningen (net als Melchizedek).
- De anderen doden staan op dat moment niet op. Dat duurt nog duizend jaar.

Vervuld: nee

Het duizendjarig rijk, waarin deze christenen samen met Jezus zullen regeren, is nog niet aangebroken.

Gerelateerde profetieën

Jezus gaat regeren en zal uiteindelijk de dood verslaan (1 Kor. 15:20-26)