Profetie in de Bijbel

Profetie

Het lichaam van de Messias zal niet vergaan

Psalm 16:10 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2015 | gewijzigd: 22-12-2015
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, sterven, opstanding, graf

Samenvatting

Het lichaam van de Messias zal niet vergaan.

Bijbeltekst

10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

Uitleg

In deze psalm beschrijft David hoe het is om bij God je toevlucht te vinden. Enkele woorden uit vers 10 blijven profetisch te zijn. David zegt tegen God: "U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet". Waarschijnlijk dacht David bij deze woorden aan zichzelf, maar we kunnen "Uw Heilige" ook profetisch lezen. Dan is dat een beschrijving van Jezus.

Vervuld: ja

Jezus is gestorven maar Zijn lichaam is niet tot ontbinding gekomen. Na drie dagen stond Jezus op uit het graf (Mat.28, Mar.16, Luk.24, Joh.20).

Gerelateerde profetieën

Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)