Profetie in de Bijbel

Profetie

Hemel en aarde zullen vergaan

Hebreeërs 1:10-12 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-11-2016 | gewijzigd: 20-11-2016
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Hebreeërs
Trefwoorden: Hemel, aarde, einde

Samenvatting

De schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft dat hemel en aarde ooit zullen vergaan maar God niet.

Bijbeltekst

10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.
11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,
12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

Uitleg

In dit eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeërs geeft de schrijver een aantal eigenschappen van God. In de verzen 10-12 lezen we dat God oneindig is, in tegenstelling tot wat er met hemel en aarde gaat gebeuren.
Hemel en aarde zullen:
- verslijten als een gewaad;
- opgerold worden als een mantel;
- verwisseld worden;

Vervuld: gedeeltelijk

Hemel en aarde zijn nog niet vergaan. Wel merken we dat de schepping slijt: diersoorten sterven uit, ons DNA bevat met elke nieuwe generatie meer fouten en wanneer er niets gebeurt doven alle sterren uit en eindigt het heelal in een situatie waarbij overal de temperatuur daalt tot 0 Kelvin en geen beweging meer mogelijk is (zie Wikipedia). Dit deel van de profetie zien we in vervulling gaan.

Fascinerend is dat we lezen dat hemel en aarde (het heelal) straks als een mantel opgerold worden. Volgens Chuck Missler leren we hieruit dat er buiten de dimensies die we kennen er nog minstens een extra moet zijn. Alleen dan kun je het heelal ergens in oprollen. Dit deel van de profetie is nog niet vervuld.

Ooit komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (in de tekst van deze profetie: hemel en aarde zullen verwisseld worden). Openbaring 21:1 schrijft daarover: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan". Ook dit deel van de profetie is nog niet vervuld.

Opmerkingen

Zie ook Jes. 51:6:
Sla uw ogen op naar de hemel
en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook,
de aarde zal verslijten als een kleed,
evenzo zullen haar bewoners sterven.
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan,
Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

Gerelateerde profetieën

Aarde en hemel zullen vergaan (Ps. 102:26-28)