Profetie in de Bijbel

Profetie

Aarde en hemel zullen vergaan

Psalm 102:26-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-07-2018 | gewijzigd: 02-08-2018
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: aarde, hemel, eindtijd

Samenvatting

De aarde en hemel zullen vergaan maar God blijft altijd dezelfde.

Bijbeltekst

26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest,
de hemel is het werk van Uw handen.
27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden;
zij alle zullen verslijten als een kleed.
U zult ze verwisselen als een gewaad
en zij zullen verdwijnen.
28 Maar U blijft Dezelfde,
aan Uw jaren zal geen einde komen.

Uitleg

Psalm 102 is voor een groot deel profetisch. In de verzen 26 tot en met 28 gaat het over de toekomst van de hemel en aarde en over de maker van hemel en aarde (God).

Hemel en aarde zullen:
- verslijten als een kleed
- verdwijnen
- vervangen worden door een nieuwe hemel en aarde

Aan God zal geen einde komen. Hij zal altijd Dezelfde blijven. Het is een belangrijke uitspraak. De eigenschappen van God veranderen niet.

Vervuld: nee

Hemel en aarde zijn nog niet vervangen. Wel merken we dat de schepping slijt: diersoorten sterven uit, ons DNA bevat met elke nieuwe generatie meer fouten en wanneer er niets gebeurt doven alle sterren uit en eindigt het heelal in een situatie waarbij overal de temperatuur daalt tot 0 Kelvin en geen beweging meer mogelijk is (zie Wikipedia). Dit deel van de profetie zien we in vervulling gaan. In Heb. 1:11 lezen we hoe hemel en aarde zullen verdwijnen: ze zullen als een mantel opgerold worden. Volgens Chuck Missler leren we hieruit dat er buiten de dimensies die we kennen er nog minstens een extra moet zijn. Alleen dan kun je het heelal ergens in oprollen.

Gerelateerde profetieën

Hemelen en aarde zullen door vuur vergaan (2 Petr. 3:7-9)