Profetie in de Bijbel

Profetie

De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem

Lucas 17:22-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-05-2020 | gewijzigd: 17-05-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, biksem

Samenvatting

Het heeft geen zin te gaan zoeken naar de Zoon des mensen. Als Hij komt, komt Hij als de bliksem.

Bijbeltekst

22 En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien.
23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan.
24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag.

Uitleg

Jezus legt zijn volgelingen uit dat er een tijd komt dat ze verlangen naar 'een van de dagen van de Zoon des mensen'. Jezus bedoelt daarmee de tijd dat Hij is teruggekeerd. Er zullen mensen zijn die Zijn volgelingen dan zullen verwijzen naar een plek waar Jezus te vinden is. Jezus raadt ze aan daar niet heen te gaan. Het heeft geen zin zo op zoek naar Hem te gaan. Als hij komt is dat voor Zijn volgelingen onmiskenbaar: Hij komt plotseling, als de bliksem. Het lijkt erop dat Jezus hier de opname beschrijft. In 1 Kor. 15:52 lezen ze ook dat die zeer snel zal gebeuren "in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk". Kennelijk is dit vergelijkbaar met de bliksem. Jezus richt zich hier niet op de ongelovigen. Of ook zij de wederkomst van Jezus zo zullen meemaken, is dus de vraag.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen.

Gerelateerde profetieën

Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
Jezus moet lijden en wordt verworpen (Luc. 17:25)