Profetie in de Bijbel

Profetie

De Knecht van de HEERE komt voor Israël

Jesaja 49:5-7 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2021 | gewijzigd: 12-11-2021
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Knecht, Messias, Jezus, Israël, heidenen

Samenvatting

De Knecht van de HEERE zal voor Israël komen maar zal door dat volk niet erkend worden. Hij zal wel erkenning krijgen van heidenen.

Bijbeltekst

5 En nu zegt de HEERE,
Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd
om Jakob tot Hem terug te brengen
– maar Israël zal zich niet laten verzamelen.
Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE,
en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
7 Zo zegt de HEERE,
de Verlosser van Israël, zijn Heilige,
tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft,
tegen de Knecht van heersers:
Koningen zullen het zien en opstaan,
vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen,
omwille van de HEERE, Die getrouw is,
de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.

Uitleg

Jesaja 49 gaat over de Knecht van de HEERE. Hiermee wordt de Messias bedoeld.
We lezen voor wie Hij gekomen is en waarom: om Jakob tot Hem terug te brengen (vers 5).
In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus bevestigt dat dit zijn missie is.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
Mat. 23:37

34 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!
Luc. 13:34

In het vervolg van vers 5 lezen we dat Jezus hierin niet slaagt: maar Israël zal zich niet laten verzamelen.

In vers 6 lezen we dat Jezus toch verheerlijkt zal worden, door de heidenen: Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. We lezen in vers 7 zelfs dat heidense koningen voor Hem zullen buigen: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen.

Vervuld: ja

Op vier onderdelen zijn deze profetische woorden vervuld:
1. Jezus kwam voor de Joden (Mat.23:37, Luc.13:34).
2. Veel Joden hebben Jezus niet erkend. Hij werd zelfs gekruisigd. (Mat. Mar. Luc. Joh.)
3. Veel heidenen gingen wel in Hem geloven. (Handelingen).
4. Veel heidense koningen werden christen. In 301 werd het christendom staatsgodsdienst in Amenië, in 326 in Oost-Georgië. De Romeinse keizer Constantijn de Grote bekeerde zich tot het christendom waarna Europa grotendeels christelijk werd.

Gerelateerde profetieën

God legt Zijn Geest op de Messias (Jes. 42:1)
De HEERE komt naar Israël, heidenen stromen toe (Jes. 60:1-3)
Heidenen zullen de God van Israël erkennen (Jer. 16:19-21)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)
Ruth zegt uw God mijn God (Rt. 1:16)