Profetie in de Bijbel

Video

Een selectie van YouTube-filmpjes over profetie.

Openbaring 12 in september?

Wordt het profetische beeld van Openbaring 12:1-2 van vervuld in september 2023? Johannes schrijft over een zwangere vrouw, bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Uitkijken naar de dag van de opname

Natuurlijk mag je uitkijken naar de dag van de opname; de dag dat Jezus de gelovigen van de aarde haalt. Maar in hoeverre mag je verwachten dat deze gebeurtenis op één bepaalde datum plaatsvindt? Dr. Barry Awe en Aaron Zelle bespreken het.

Opname van de gemeente in de ark

Wat leert het verhaal van de ark van Noach ons over de opname van de gemeente? Kijk niet naar het moment waarop het gaat regenen, maar naar iets anders, zegt dr. Barry Awe.

Israël en de wederkomst

Wat is het verband tussen de terugkomst van Jezus en Israël? Een lezing van ds. Frank Heikoop.