Profetie in de Bijbel

Profeet

Jeremia

Leefde: van ca. 645 tot ca. 587 v.Chr.

Zoon van Hilkia, geboren in Anatot, even ten noorden van Jeruzalem. Hij had veel kritiek op de politiek-religieuze verhoudingen in het koninkrijk Juda, die leidden tot de val van Jeruzalem in 587, het begin van de Babylonische ballingschap.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Jeremia17 Israël wordt gestraft voor het einde van de zomer (Jer. 8:13-22)
De mannen die Jeremia willen doden worden gestraft (Jer. 11:21-23)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)
Heidenen zullen de God van Israël erkennen (Jer. 16:19-21)
De joden zullen zeventig jaar in ballingschap gaan in Babel (Jer. 25:1-11)
God zal de volken zwaar straffen (Jer. 25:15-38)
God brengt de Joden terug (Jer. 30:1-3)
Jeremia profeteert dat uit Israël de Messias voortkomt die koning en priester is (Jer. 30:21)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
God zal als een herder over Israël waken (Jer. 31:10)
Kindermoord in Bethlehem voorspeld (Jer. 31:15)
Er zullen altijd Joden zijn (Jer. 31:35-37)
De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
Edom wordt een vernietigende slag toegebracht (Jer. 49:7-22)
Damascus zal door vuur verwoest worden (Jer. 49:23-27)
Kedar wordt verslagen, Hazor onbewoond (Jer. 49:28-33)
Inwoners van Iran zullen verspreid worden over de aarde (Jer. 49:36)

Terug