Profetie in de Bijbel

Profetie

Heidenen zullen de God van Israël erkennen

Jeremia 16:19-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-09-2015 | gewijzigd: 12-09-2015
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: kerk, geloof, afgoden

Samenvatting

Jeremia profeteert dat heidenvolken naar de God van Israël zullen komen en erkennen dat alleen Hij God is.

Bijbeltekst

19 HEERE, mijn vesting en mijn burcht,
mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid,
tot U zullen de heidenvolken komen
van de einden der aarde, en zeggen:
Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen,
en nietige dingen, niets ervan is van nut.
20 Zou een mens zich goden maken?
Dat zijn toch geen goden!
21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen,
deze keer doe Ik hen
Mijn hand en Mijn macht erkennen.
Dan zullen zij weten dat Mijn Naam HEERE is.

Uitleg

In dit hoofdstuk uit Jeremia felle kritiek op zijn volksgenoten. Ze hebben de God van Israël verlaten en zijn andere goden achternagegaan. Daarom zullen ze in ballingschap gaan. De verzen 19 tot en met 21 vormen een interessant contrast. Hier lezen we dat juist de heidenvolken ("van de einden der aarde") zullen naar God komen en erkennen dat alleen Hij God is.

Vervuld: ja

Deze profetie kunnen we zien als een vroege aankondiging van de kerk. Op de eerste Pinksterdag na de Hemelvaart van Jezus, kregen de gelovigen de Heilige Geest. Daarna verspreidden zij het evangelie over de hele aarde. Miljoenen kwamen tot de conclusie dat de goden die ze dienden geen goden zijn en bekeerden zich toch de enige echte God. Er is tegenwoordig waarschijnlijk geen land waar geen christenen zijn.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen jaloers worden door wat geen volk is (Deut. 32:21)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)
De Knecht van de HEERE komt voor Israël (Jes. 49:5-7)
Ruth zegt uw God mijn God (Rt. 1:16)