Profetie in de Bijbel

Profetie

God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven

Psalm 67:1-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-07-2014 | gewijzigd: 18-07-2014
Profeet: Onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: wederkomst, Jezus, volken, duizendjarig rijk

Samenvatting

God zal zijn gezicht laten zien aan Israël. Daarna zullen alle volken God loven.

Bijbeltekst

1 Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2 God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela
3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.
4 De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

5 De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden. Sela
6 De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

7 De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.
8 God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Uitleg

Deze Psalm lijkt betrekking te hebben op de terugkeer van Jezus. In die tijd zullen joden Hem aanroepen en zal Hij Zijn gezicht laten zien (waarschijnlijk wordt dat bedoeld met "Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten"). Hij zal dan persoonlijk afrekenen met de tegenstanders van Israël, en vervolgens zullen de volken Hem loven (vers 5 en 6). Mogelijk duidt vers 7 op de situatie in het duizendjarig rijk. De aarde zal dan veel vruchtbaarder zijn.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet terug gekomen. Nog niet alle volken loven God.

Gerelateerde profetieën

Alle volken zullen God dienen in Jeruzalem (Ps. 102:16-23)
De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem (Mi. 4:1-5)
Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede (Jes. 2:2-4)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)