Profetie in de Bijbel

Profetie

De zondaars zullen van de aarde verdwijnen

Psalm 104:35 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-10-2016 | gewijzigd: 30-10-2016
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: zondaars, goddelozen, schepping

Samenvatting

Ooit zullen de zondaars en goddelozen van de aarde verdwijnen.

Bijbeltekst

35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.
Loof de HEERE, mijn ziel!
Halleluja!

Uitleg

Psalm 104 gaat vooral over de schepping. Het lied beschrijft uitgebreid hoe mooi God alles gemaakt heeft. Ook lezen we dat God alles in stand houdt (vers 29). Het lied eindigt met een profetie: de zondaars zullen van de aarde verdwijnen; de goddelozen (de NBV schrijft "de onrechtvaardigen") zullen er niet meer zijn.

Vervuld: nee

De zondaars en goddelozen zijn er nog steeds. In vers 29 krijgen we de hint dat God ervoor zorgt dat ze er straks niet meer zijn. Hij houdt alles in stand en zonder Hem sterven ze: "Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof".

Gerelateerde profetieën

God komt de aarde oordelen (Ps. 98)
God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
God zal de koningen van de aarde oordelen (Ps. 2:1-12)
Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
Vijanden van Israël verzamelen zich voor oorlog maar worden gestraft (Jl. 3:9-16)