Profetie in de Bijbel

Profetie

Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt

1 Korintiërs 15:51-53 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-09-2013 | gewijzigd: 22-12-2017
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Korintiërs
Trefwoorden: Paulus, Korintiërs, rapture, opstanding van doden

Samenvatting

Paulus legt uit dat doden opgewekt worden en levenden veranderd zullen worden.

Bijbeltekst

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

Uitleg

Paulus legt uit wat er bij de opname van de gemeente (de rapture) gebeurt.
- De laatste bazuin zal klinken.
- De doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt.
- Ook de levende zullen een onvergankelijk lichaam krijgen.
Het gebeurt allemaal heel snel: in een ondeelbaar ogenblik.

Vervuld: nee

De doden zijn nog niet massaal opgewekt en de levenden hebben nog geen onvergankelijk lichaam gekregen.

Opmerkingen

Meer achtergronden over de opstanding van Christus en mensen staat eerder in dit hoofdstuk.

Gerelateerde profetieën

Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)