Profetie in de Bijbel

Profeet

Johannes

Leefde: van ongeveer 6 tot ongeveer 101.

Hij was een van de apostelen van Jezus. Hij was de zoon van een visser genaamd ZebedeĆ¼s en de broer van Jacobus. Hij schreef vijf boeken in het Nieuwe Testament: het evangelie volgens Johannes, drie brieven en de Openbaring van Johannes.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
1 Johannes2 De wereld gaat ooit voorbij (1 Joh. 2:15-17)
Wat is de aard van de antichrist? (1 Joh. 2:18-23)
Openbaring28 Jezus komt met de wolken (Op. 1:7)
Jezus komt als een dief voor wie niet waakzaam is (Op. 3:3)
Johannes gaat omhoog naar de hemel (Op. 4:1)
Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Tweede zegel: vrede wordt weggenomen (Op. 6:3-4)
Derde zegel: economische crisis (Op. 6:5-6)
Vierde zegel: het rijk van de dood (Op. 6:7-8)
Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden (Op. 6:9-11)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)
144.000 joden worden verzegeld (Op. 7:1-8)
Zevende zegel: stilte in de hemel (Op. 8:1)
Engel werpt vuur op de aarde (Op. 8:2-5)
Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft (Op. 8:8-9)
Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig (Op. 8:10-11)
Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd (Op. 8:12)
Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde (Op. 9:1-12)
Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood (Op. 9:13-21)
Buitenste voorhof van de tempel is voor de heidenen (Op. 11:1-2)
Twee getuigen evangeliseren in Jeruzalem (Op. 11:3-6)
De twee getuigen worden vermoord (Op. 11:7-13)
Zevende bazuin: Jezus wordt koning (Op. 11:15-19)
Een vrouw met zon, maan en sterren verschijnt (Op. 12:1-2)
Het kind dat gebaard wordt, wordt weggerukt (Op. 12:3-6)
Een engel zal het evangelie verkondigen (Op. 14:6-7)
De tien horens verwoesten de hoer (Op. 17:16)
Christenen die hebben volgehouden gaan duizend jaar regeren (Op. 20:4-6)
Tweede opstanding van doden en witte troon (Op. 20:11-15)

Terug