Profetie in de Bijbel

Profetie

Het kind dat gebaard wordt, wordt weggerukt

Openbaring 12:3-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-10-2016 | gewijzigd: 27-10-2016
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: kind, opname, draak, vrouw

Samenvatting

De vrouw baart een kind. De draak die het kind wil verslinden, slaagt daar niet in omdat het kind wordt weggerukt naar God.

Bijbeltekst

3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Uitleg

Belangrijke vraag is: wie zijn de vrouw en haar kind die in deze tekst de hoofdrollen spelen? Verschillende theologen menen dat de vrouw Maria is en het kind Jezus. Met het wegrukken van het kind (vers 5) zou de hemelvaart van Jezus bedoeld worden. Probleem bij deze uitleg is dat Jezus niet weggerukt is naar de Vader, maar dat de hemelvaart heel geleidelijk ging. In dit Bijbelgedeelte wordt voor het wegrukken de Griekse term ἁρπάζω (harpazō) gebruikt. De hemelvaart wordt nooit met deze krachtige term beschreven, wel met de neutralere uitdrukkingen als epairō (Hand.1:9), ἀναβαίνω (anabainō) (Joh.20:17 en Ef. 4:8-10) en ἀναλαμβάνω (analambanō) (Mar.16:19 en Luk.1:11).

Een betere benadering van deze tekst, is wanneer we de hoofdrolspelers als grotere partijen zien.

de vrouw = het Joodse volk
Het volk Israel wordt in de Bijbel vaak weergegeven als vrouw. Bijvoorbeeld Jer.3:1, Jer.3:20, Jer. 31:31-33, Hosea.

het kind = de christenen
De kerk is voortgekomen uit de joden. Van Paulus leren we dat de gelovigen het lichaam van christus vormen (Ef.1:22-23, Ef.5:23, Ef.2:16, Kol.1:18 en 24, Rom.12:5) met Jezus als hoofd. We weten dat christen ooit samen met Jezus gaan regeren (1Kor6:1-3, 1Kor.15:20-26, Op.20:1-4).

de draak = de duivel of het systeem van de duivel
In Openbaring 12:9 vinden we de definitie van de draak: "de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt". Het is dezelfde slang die we tegenkomen in Gen.3.

Nu we de betekenissen zo geformuleerd hebben luidt het verhaal zo:
Uit de vrouw (het Joodse volk) wordt een kind geboren (de christenen). Als de draak (de duivel) op de aarde is geworpen, probeert hij het kind (de christenen) te verslinden. Dat lukt niet omdat het kind (de christenen) wordt weggerukt naar God en Zijn troon. De vrouw (het Joodse volk) - kennelijk ook door de draak vervolgd - vlucht naar de woestijn. Daar wordt ze 1260 dagen (drie en een half jaar) gevoed.

Vervuld: nee

Het kind is nog niet weggerukt naar God en Zijn troon.

Gerelateerde profetieën

Een vrouw met zon, maan en sterren verschijnt (Op. 12:1-2)
De Messias zal hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft (Mi. 5:2)