Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft

Micha 5:2 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-09-2016 | gewijzigd: 10-09-2016
Profeet: Micha | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, bekeren, geboorte, teken

Samenvatting

Micha profeteert dat de Messias de joden zal overgeven, totdat zij die baren zal, gebaard heeft.

Bijbeltekst

1 En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.
2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd
dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren,
met de Israëlieten.

Uitleg

In dit artikel concentreren we ons op Micha 5:2, maar omdat we dit vers moeilijk kunnen begrijpen zonder vers 1, wordt dit vers ook weergegeven. De 'Hij' in vers 2 is Jezus. Van hem wordt geschreven dat hij uit Bethlehem-Efratha zou voortkomen en een heerser zal zijn. We lezen dat hij hen zal 'overgeven'. Hoewel het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, verschillende betekenissen kan hebben, is het meest waarschijnlijk dat hiermee gedoeld wordt op de afwijzing van Jezus (als Koning) tijdens zijn intocht in Jeruzalem. Vanaf dat moment zijn de joden overgeven (aan andere heersers). Dit zal duren "tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft". Daniël W. Matson brengt deze woorden in verband met het grote teken aan de hemel dat Johannes in Openbaring 12 beschrijft:

1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.


Matson denkt dat dit teken aan de hemel een bijzondere samenstand is van zon, maan en sterren. Deze doet zich voor op 23 september 2017. De zon staat dan in het sterrenbeeld maagd, de maan staat onderaan dit sterrenbeeld en boven het hoofd van de maagd staan de negen sterren van de leeuw en drie planeten die het totaal aan sterren (een planeet is een dwaalster) op twaalf brengen. De geboorte brengt Matsen in verband met de planeet Jupiter, die door de Joden de planeet van de Messias genoemd wordt. Die bevindt zich negen maanden in de 'buik' van de maagd, voordat die er op 9 september 2017 uitkomt.

Matson denkt dat dit teken de terugkeer van Jezus (als heerser over Israël) aankondigt. Onze tekst zegt ook "dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten." Het kan een bekering in religieuze zin betekenen maar het Hebreeuwse woord kan ook vertaald worden in "terugkeer" en dan kunnen we denken aan de terugkeer van Joden naar Israël.

Vervuld: nee

Zij die baren zal heeft nog niet gebaard, Jezus is nog geen heerser in Israël, de Joden zijn nog niet massaal verhuisd naar Israël of hebben zich massaal bekeerd.

Opmerkingen

Over het grote teken in de hemel is meer te lezen in dit boek dan Daniël W. Matson. Het is gratis te downloaden via de site vergadering.nu.

Gerelateerde profetieën

Een vrouw met zon, maan en sterren verschijnt (Op. 12:1-2)
Het kind dat gebaard wordt, wordt weggerukt (Op. 12:3-6)